Odborové sdružení Precheza
Pro vstup do členské sekce je nutné být přihlášen.

Os.číslo zaměstnance:

Heslo:

registrovat se
zapomněli jste heslo?


Z historie

Odborové hnutí v přerovské chemičce

Činnost odborové organizace, po znárodnění podniku v roce 1945, navázala na činnost odborů prvorepublikového období.
Zejména po roce 1948 nastává její rozmach.
Základní organizace v podniku postupně získává široké pravomoce nejen při ochraně práv zaměstnanců, ale i v oblasti sociální, ekonomické a společenské.

Úkolem této doby bylo zajištění výroby pro potřeby národního hospodářství a zvyšování životní úrovně občanů. Odbory podněcují pracující ke zvyšování výroby a tehdejší budovatelské nadšení se promítá především v závazkovém hnutí. Jsou zakládány Brigády socialistické práce (BSP), jejichž prostřednictvím odbory ovládají například bezpečnost práce, zlepšovatelské a brigádnické hnutí nebo kulturní a sportovní vyžití svých členů.
Hnutí BSP a další pracovní iniciativy začaly být řízeny „shora“, a proto se postupně jejich činnost stále více formalizovala. Přesto však stále přispívaly k zlepšování vztahů mezi zaměstnanci a také přispěly svým dílem k dosahování dobrých hospodářských výsledků podniku, výstavbě rekreačních objektů na Chvalčově a Oskavě.

V 60. až 80. letech 20. století během výstavby nových provozů probíhá i výstavba bytů. Zaměstnancům jsou přidělovány podnikové, stabilizační nebo družstevní byty. Stoupá několikanásobně počet zaměstnanců, hlavně mladých, tím i členů odborů.
Plně je využívána rekreační chata Valaška na Chvalčově, velký zájem je projevován o další druhy rekreací i dětské tábory.

Kapacita jediného rekreačního zařízení nestačí pokrýt zájem, proto jsou odborovou organizací zprostředkovávány výměnné rekreace tuzemské i zahraniční.

Na základě lékařských doporučení jsou zaměstnancům poskytovány lázeňské poukazy bezplatně nebo s částečnou úhradou. Další lázeňské poukazy, tuzemské a zahraniční rekreace jsou přidělovány z centrálních odborových orgánů.

Prostřednictvím svých komisí organizoval Závodní výbor sportovní činnost masového charakteru – turistický výlet Větrání plic, turnaje v kopané, kuželkách, lyžování. Pro užší okruh zájemců to pak byly turnaje ve stolním tenisu, ledním hokeji, metané i dalších sportech.

......pokračování ke stažení

odboryprecheza.cz        web-klanica